0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Vatten

 

flod

Från bergen rinner många floder; Tigris och Eufrat, Murad Su, Khabour, Stora och Lilla Zab, Sirwan och Aras. Området inom regionen Kurdistan är ett av världens mest bergrika områden. Floderna har skapat goda möjligheter för jordbruk och djuruppfödning och boskapsskötsel och förser Mellanösterns olika marknader med kött, ull, vete, ris, bomull och tobak. Vattnet som bildas då snön smälter på bergen rinner ner i floder eller bildar stillastående vattensamlingar.

De största sjöarna är Wan och Urmia. Buteljerat vatten som säljs i de större iranska städerna kommer ofta från nordiranska regionen Kurdistans källor och anses vara rikt på mineraler.

 

mer info: wikipedia