0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Språk

Kurderna talar ett språk som tillhör den indo-euro¬peiska språkfamiljen och kallas kurdiska. Kurdiska språket är släkt med persiska och har ingen likhet med turkiska och arabiska. I det kurdiska språket finns olika dialekter. De fyra huvuddialekterna är kurmanci, sorani, zazaki, och gorani. Kurmanci och zazaki talas av kurder i Turkiet och Syrien, sorani och gorani talas av kurder i Iran och Irak. Resten av kurderna som finns i före detta sovjetrepub¬likerna (Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Kazakstan och i Libanon) talar kurmanci. Kurderna använder tre olika alfabet. Kurder i Turkiet och Syrien använder latinska alfabetet. Kurder i Irak och Iran använder arabiska alfabetet. Kurder i före detta sovjetrepublikerna använder kyrilliska alfabetet.

mer info: källa  och wikipedia