0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Newroz

Newroz

Newroz är det kurdiska nyåret som infaller vid vårdagjämning och som firas av kurder i hela världen. Det nya året börjar 21 mars.

Firandet

Kurder har traditionen att fira newroz som en nyårsdag eller för att välkomna våren. Släkt, familj, vänner och obekanta träffas under eldfesten för att dansa tillsammans och umgås. Eldfesten, då man hoppar över eldar sker dagen innan vårdagjämningen. Att besöka varandra i hemmen och äta tillsammans är en viktig del av newroz.

I vissa delar av Kurdistan (framför allt i södra Kurdistan) brukar newroz firas i tretton dagar. Newroz börjar på vårdagsjämningen, vanligtvis den 21 mars. Den sista och trettonde dagen av newroz kallas för sezda-badar (utgång från tretton).

Den 13:e dagen av newroz brukar familjer åka ut på picknick till parker och naturområden. Där firar man ute i det öppna att våren äntligen fått fäste och att newroz är över.

 

Myten om newroz

Enligt en populär kurdisk folksaga skall det kurdiska tideräkningen ha sin begynnelse den 21 mars 612 f.Kr, då den kurdiska smeden Kawa befriade det kurdiska folket från tyrannen Zuhak (Zahak, Ezh Dehak).

Zuhak var, enligt folksägnen, en ond kung som styrde kurdernas territoriella hemvist och den närliggande regionen genom att förslava det kurdiska folket. Zuhak skall ha lidit av en ovanlig sjukdom. Enligt myten skall två stora ormar ha vuxit från tyrannens axlar.

Ormarna skall ha hotat Zuhak med att äta upp hans hjärna. I rädsla för döden skall Zuhak istället dagligen ha matat ormarna med två unga personers hjärnor, en flickas och en pojkes. Därefter skall en avskyvärd period ha inletts där unga personer dödats för att mata ormarna på Zuhaks axlar med deras hjärnor.

Under denna period skall tusentals unga personer ha mist livet, däribland sju av smeden Kawas barn. Så småningom skall det kurdiska folket ha vädjat till smeden Kawa att leda ett uppror mot den onde kungen Zuhak.

Kawa skall därefter ha lett upproret mot Zuhak, och den 21 mars 612 f.Kr. omringades Zuhaks palats och Kawa besegrade palatsets vakter med hjälp av sin hammare, varpå han hade ihjäl båda ormarna och Zuhak. Kawa skall därefter ha släpat ut Zuhak ur palatset för att visa att tyrannen inte längre kunde förtrycka folket, och han skall även ha förklarat att folket hädanefter kunde åtnjuta sin frihet.

I sambandet med det lyckade upproret skall stora brasor ha tänts uppe på kullar och berg runt om i landet för att sända nyheten om Zuhaks död och den vinna friheten.

Alltsedan dess har det blivit en sed att tända stora brasor varje år när det är tid för att inleda det nya året (newroz). Både Kawa och Zahak är viktiga personligheter i kurdisk mytologi och förekommer även inom andra befolkningsgrupper som perser och afghaner.

mer info: wikipedia