0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Naturresurser

Floder och strömmar forsar nerför dalarna och bergssluttningarna. Naturliga källor
sprutar som fontäner ur marken nästan överallt. Kurdistan har en kolossal mängd av
vattenreserver. De viktigaste floderna i Mellanöstern som t.ex. Tiger, Eufrat, Khabur,
stora och lilla Zab, floden Diyala, Alwand, Sirwan och floden Araz flyter alla på
Kurdistans högland.
Vad gäller naturliga resurser kan Kurdistan betraktas som en av de rikaste länderna i
Mellanöstern. Naturen har begåvat det kurdiska landet med bra väder, tillräckligt
med regn, ett nätverk av vattentillgångar, utmärkt betesmark och en bördig jord.
I Kurdistan finns det två berömda gröna bälten som på grund av riklig nederbörd
årligen producerar miljontals ton spannmål. Jordbruksprodukter såsom ris, vete,
bomull och tobak produceras i överflöd. Olika sorters frukt växer i dalarna och på
bergssluttningarna. Enorma mängder vindruvor produceras årligen. Flockar av getter,
får och boskapshjordar betar på de rikliga betesmarkerna. Djurprodukter såsom ull,
skinn, ost och fett säljs till grannländerna.
Några av mineralresurserna i Kurdistan är järn, kol, koppar, bly, zink, magnesium,
uran och krom. Slutligen kan sägas att Kurdistans största rikedom är dess enorma
oljetillgångar.

mer info: källa