0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Mycket naturtillgångar

De Kurdiska bergen och slätterna är rika på mineraler och i samtliga delar utvinns olja. De största oljekällorna ligger i Kirkuk, Mosul och Khanquin i den Irakiska delen, Batman i den Turkiska, Kermanshah i den Irakiska och i Derek i den Syriska delen. Dessutom utvinns naturgas och järnmalm i Kirkuk och Suleimania i Irakiska delen och krom bly och zink i Turkiska delen. Kol, koppar, guld och silver har också påträffats. De mesta av naturtillgångarna ligger fortfarande kvar i de orörda bergen.

Fortfarande finns 10% av världens oljetillgångar inom det kurdiska landområdet och trots detta har det kurdiska folkets situation inte förbättrats. Inkomsterna används istället för respektive centralregerings satsningar utanför Kurdistan. Ett av kurdernas i den kamp, som förts mot respektive regeringar under hela 1900-talet, har varit att få del av inkomsterna för att kunna höja befolkningens levnadsstandard.

mer info: källa och wikipedia.