0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Kurdistan-republiken

Kurdistan-republiken [mer känt som ’Mahabad-republiken’, som förminskning av republikens storhet och betydelse, samt av namnet ’Kurdistan’] är en benämning på en kurdisk statsbildning i östra Kurdistan/västra Iran som upprättades med sovjetisk uppmuntran och militärt stöd 1946-1947 och som är benämnd efter staden Mahabad. Mahabad räknas som den andra semi-självständiga kurdiska staten på 1900-talet, efter Araratrepubliken. Den var inte självständig i absolut bemärkelse eftersom den inte var erkänd av internationella samfundet. Nederlaget berodde främst på att det sovjetiska stödet sviktade. Utlovade vapenleveranser från Sovjetunionen uteblev efter påtryckningar från Förenta staterna och andra västmakter. Till ytan var republiken 37 437 km², vilket kan jämföras med Kiruna kommun som med sina 20 715 km² utgör Sveriges största kommun.

Då Mahabadrepubliken föll flydde republikens general Mustafa Barzani som kommit från södra Kurdistan/norra Irak och alla hans män till dåvarande Sovjetunionen medan Qazi Mohammed vägrade lämna sitt folk; han tillfångatogs och avrättades den 30 mars 1947.

mer info: wikipedia