0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Fakta

Question book-4.svg

Areal: 550 000 km2 (något större än Sverige)
Folkmängd: 53 miljoner (Irak 6 milj, Iran 12 milj, Syrien 2 milj, Turkiet 30 milj, övr. 3 milj) ref. Besikci.
Huvudstad: Amed, invånare i miljoner 1 528 958 (2010)
Språk: Kurdiska (Kurmandji (25 milj.), sorani (9 milj.), gorani(6 milj.)
Religion: Islam 89 %, Yazdanism 5 %, Zoroastrism 4 %, Judendom 1 %, Kristendom 1 %
Valuta:
Befolkningstillväxt: 2,15 %
Nationaldag: 21 mars
Tid: +2 GMT
Medellivslängd: män 67,8 år, kvinnor 72,4 år
Läskunnighet: 74,8 %
Statsform: Demokratisk Konfederation
Statschef: President
Regeringschef: Premiärminister
Högsta berg: Ararat 5137 m ö.h.
Längsta flod: Eufrat 2 800 km
Största sjö: Vansjön 3 713 km²
Klimatzon: Tempererad
Regnperiod: Mars-maj
Bästa restid: April-November

 

Kurdistan är ett statsövergripande område och en autonom region i norra Irak. Hela området Kurdistan med omstridd utbredning består av områden i sydöstra Turkiet, norra Irak, nordvästra Iran och nordöstra Syrien. Området består till överväldigande delen av en kurdisk befolkning. Trots kurdernas mångåriga kamp för en egen nation har Kurdistan aldrig erkänts som en suverän stat. Vissa kurdiska organisationer, som etniskt företräder den största folkgruppen i respektive område, har under många år fört en kamp med politiska och/eller militära medel för att vinna kurdisk autonomi eller för att skapa en kurdisk stat.Kurdistan är ingen nationalstat, är inte erkänt och har inga landgränser, förutom i den södra delen. Kurderna kan däremot i viss mån kallas en nation, eftersom de har ett språk samt en gemensam historia och kultur. Kurderna är nära besläktade med andra iranska folk, såsom perser och balucher, och talar språk inom den iranska språkgruppen.

Bland andra irredentiska etniska grupper i området, med anspråk på autonomi eller självständighet, finns assyrier, azerer, och turkmener. De irredentiska gruppernas intressen befinner sig i många fall i olöslig territoriell konflikt. Turkiet har ofta med hårda metoder bekämpat alla försök till kurdisk självständighet också genom ett konstitutionellt förbud mot att använda det kurdiska språket. Det finns ett starkt motstånd inom Iran, Irak, Turkiet och Syrien mot att tillerkänna kurderna de fri- och rättigheter som de kräver. Flera kurdiska journalister, författare och verksamma politiker har gripits av bland andra irakisk, iransk, syrisk och turkisk polis och därefter fängslats, torterats och avrättats.

I omkring 14 procent av regionerna östra Turkiet, norra Irak och norra Iran växer det i dag skog, men skogen har minskat under årens lopp på grund av misskötsel och krig.

Den gränsöverstigande regionen Kurdistan har bl.a. naturtillgångar i form av olja, järnmalm, kol, uran, krom och koppar.

 

mer info: källa och wikipedia