0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Demografi

Antalet etniska kurder boende i den nationsövergränsande regionen uppskattas till cirka 37 240 000 med fördelningen:

  • Turkiet: ca 19-25 miljoner (25 %)
  • Iran:ca 7-14 miljoner (10 %)
  • Irak: ca 6-8 miljoner (20 %)
  • Syrien: ca 2-4 miljoner (9 %)
  • Azerbajdzjan: ca 180 000 (2 %)
  • Armenien: ca 60 000 (2 %)
  • I diaspora: ca 3 miljoner (8 %)

 

Även om etniska kurder är majoritetsbefolkning i denna nations övergränsande region bebos de även av perser, araber och turkar m.m. Kurderna har likt många etniska grupper utvandrat till andra länder på grund av fattigdom, krig och arbetslöshet.

 

mer info: wikipedia