0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Baban

baban

Baban

Baban (1649-1850) var ett kurdiskt furstendöme namngivet efter den ledande familjen. Den första ledaren var Feqî Ehmed (Ahmad Al-Fakih på arabiska), vars efterträdare blev mäktiga i Sharazur-regionen. Ahmads efterträdare, Baba Sulaiman, utvidgade sitt rike ända till Kirkuk. När senare Sulaiman Pasha styrde utvidgades det babaniska riket till Koya, Khanaqin, Arbil, Harir, Altun Kupri, Badra och till några områden i östra Kurdistan (västra Iran).

Området som riket styrdes ifrån låg till en början i Qala Chuwalan, men flyttades till den nygrundade staden Sulaymaniyya år 1781 under Mahmud Pasha Baban.

Babans historia kantas av rivaliteten till de andra kurdiska furstendömena, bland dem Soran, Ardalan, Emiratet av Badinan och Botan, och deras motstånd till det Osmanska rikets försök till centralisering. Riket förstördes till slut av osmanerna då Ahmad Pasha Baban, den sista ledaren av Baban, år 1847 besegrades nära Koya. Den sista prinsen av Baban, Abdollah Pasha lämnade Sulaymaniyya år 1850.

mer info: wikipedia