0046-764114666 kurdstan.se@gmail.com

Allmänt

nineveDagens Kurdistan var under den tidiga antiken mediskt, Mederna erövrade staden Assyriska furstendömets huvudstad Ninive år 612 f.Kr. och blev härskare i området men Medien erövrades av perserna år 550 f.Kr. Inte långt efter Persernas erövring av Medien på 600-talet anammade de flesta kurder islam som idag är majoritetsreligion i området. Kordiene var ett kurdiskt kungarike under Romarriket, denna vasallstat omfattade en liten del av norra Kurdistan, Turkiet.

mer info: wikipedia